ساخت قراردادهای هوشمند اتریوم با Solidity

ساخت قراردادهای هوشمند اتریوم با Solidity

Blockchain یک پایگاه داده عمومی است که سوابق دائمی معاملات دیجیتالی را در خود نگه می دارد. این سیستم به عنوان یک سیستم معاملاتی بی اعتماد عمل می کند ، چارچوبی که در آن افراد می توانند بدون نیاز به اعتماد به شخص ثالث یا دیگری به معاملات نظیر به نظیر بپردازند. بیایید...