توکن Non-Fungible به این معنی است که این یک رمز منحصر به فرد است که هیچ کد دیگری مانند آن ندارد. این به شدت با ERC20 ها که قابل تعویض هستند متفاوت است. Fungible به معنی “قابل تعویض” است. به عنوان مثال ، اسکناس دلار شما بدون توجه به اسکناس دلاری شما 1 دلار خواهد بود. شماره سریال روی اسکناس دلار ممکن است متفاوت باشد ، اما اسکناس ها قابل تعویض هستند زیرا به هر حال 1 دلار ارزش دارند.